admin

Välkommen till Lappfjärd

Lappfjärd är beläget i Österbotten, Finland och är 347,8 km² stort. Byn har varit en del av kommunen Kristinestad sedan första januari 1973. Från Lappfjärd till Kristinestads centrum är det cirka 7 km. Riksväg 8 är en av Finlands huvudvägar, som går genom Lappfjärd. Det för med sig mycket fraktransporter.  Du tar dig till Vasa, Björneborg …

Välkommen till Lappfjärd Läs mer »

Lappfjärds å

Av de sydösterbottniska åarna och älvarna innehar Lappfjärds å en ledande ställning visavi vattenkvaliteten och fiskbeståndet. Tack vare de rikliga grundvattenförekomsterna inom åns nederbördsområde, sand och grusdominerade marker och avsaknaden av kraftverk har Lappfjärds å en artrik fiskstam, med bland annat ett eget harrbestånd och en livskraftig havsörings- och bäcköringsstam. Fiskarterna i ån är sammanlagt …

Lappfjärds å Läs mer »

Lappfjärds Kyrka

Lappfjärds kyrka gör både till det yttre och det inre ett imponerande intryck. Kyrkan invigdes i maj 1852. Kyrkan har sittplatser för 3000 personer.  Lappfjärds församling grundades år 1594 som kapellförsamling till Närpes och blev en självständig församling år 1607. Fr.o.m. kommunsammanslagningen år 1973 tillhör Lappfjärd staden Kristinestad. I Lappfjärd verkar fr.o.m. 1978 Lappfjärds församling …

Lappfjärds Kyrka Läs mer »

Bötombergen

I Lappfjärd, 6 km från riksväg 8, reser sig den österbottniska kustens högsta berg, Bötombergen. Bötombergens enastående terräng är ett spännande utflyktsmål för naturvänner, vandrare, skidåkare, skidåkare, motionärer, historieforskare, bär- och svampplockare osv. Det karga arvet från senaste istid syns b.l.a. på de vida klapperstensfälten som breder ut sig längs Bötombergen. I Lappfjärd kallas dessa …

Bötombergen Läs mer »

Lappfjärds folkdräkt

Vet du hur Lappfjärds folkdräkt ska bäras upp, eller hur många dagar ett äkta silverböllop varade? Här nedan finns lite information samlad om kvinnodräkten, kvinnodräkt – mörka dräkten, mansdräkten samt hur ett silverbröllop kunde gå till. Kvinnodräkten Bindmössa eller styckemössa.  Mössan har en hård papperstomme och överklädd med siden i någon färg som harmoniserar med dräkten. Broderad …

Lappfjärds folkdräkt Läs mer »

Historia om Lappfjärd

Lappfjärd är en av svenska Österbottens mest namnkända socknar, sedan den 1 januari 1973 en del av kommunen och staden Kristinestad.  Lappfjärd omnämns för första gången den 1 juni 1303 i ett brev skrivet i Stockholm. Kung Birger Magnusson skriver till sin hövidsman i Finland, vid namn Nils Andersson att han ger bönderna Michael de Lappafärd, …

Historia om Lappfjärd Läs mer »

Lappfjärds julkors

Att resa julkors är en gammal tradition som man kan spåra tillbaka ända till den hedniska tiden. Då restes de för att skrämma bort onda andar. Idag har julkorsen blivit som ett varumärke för Lappfjärdsbygden och ger bygden en speciell prägel jultid. Den som besöker Lappfjärd under julen lägger snabbt märke till alla de ståtliga julkors som …

Lappfjärds julkors Läs mer »