Historia om Lappfjärd

Lappfjärd är en av svenska Österbottens mest namnkända socknar, sedan den 1 januari 1973 en del av kommunen och staden Kristinestad. 

Lappfjärd omnämns för första gången den 1 juni 1303 i ett brev skrivet i Stockholm. Kung Birger Magnusson skriver till sin hövidsman i Finland, vid namn Nils Andersson att han ger bönderna Michael de Lappafärd, Andar da Sastamal (Sastmola) och Tobbe de Tinka (Tjöck) tillåtelse att fritt använda sig av skogsmarkerna i Tavastland.

Lappfjärd var länge en del av Närpes socken, men blev egen kapellförsamling år 1594 och eget pastorat år 1607. Den nuvarande kyrkan, byggd 1848-1851, är Finlands näst största landsortskyrka. Kyrkan har sittplatser för 3 000 personer och reser sig som en mindre katedral ute på slätten.