Lappfjärds Byaförening

Vad gör byaföreningen?

Byaföreningen jobbar med att ordna aktiviteter och evenemang åt byborna för att stödja gemenskapen i byn. Vi ordnar evenemang för alla åldersgrupper bl.a. Lappfjärdsdagen, påskevenemang, loppis, julöppning och olika aktiviteter på höst- och sportlov. Vårt mål är att skapa en trivsam by för alla.

Byaföreningens värdegrunder:

  • Främja tvåspråkigheten
  • Talkoanda
  • Samarbete
  • Barnen är vår bys framtid
  • Utvecklande och livskraftig by

Med hjälp av medlemsavgiften som Du betalar har vi möjlighet att ordna evenemang och aktiviteter som främjar byns välmående. 

Ta modigt kontakt med Byaföreningen om du har förslag eller idéer om kommande evenemang, eller utvecklingsmöjligheter i byn.

Vad gör byaföreningen?

Byaföreningen jobbar med att ordna aktiviteter och evenemang åt byborna för att stödja gemenskapen i byn. Vi ordnar evenemang för alla åldersgrupper bl.a. Lappfjärdsdagen, påskevenemang, loppis, julöppning och olika aktiviteter på höst- och sportlov. Vårt mål är att skapa en trivsam by för alla.

Byaföreningens värdegrunder:

  • Främja tvåspråkigheten
  • Talkoanda
  • Samarbete
  • Barnen är vår bys framtid
  • Utvecklande och livskraftig by

Med hjälp av medlemsavgiften som Du betalar har vi möjlighet att ordna evenemang och aktiviteter som främjar byns välmående. 

Ta modigt kontakt med Byaföreningen om du har förslag eller idéer om kommande evenemang, eller utvecklingsmöjligheter i byn.

Genom åren…

Byaföreningen grundades år 2001. Första Lappfjärdsdagen ordnades år 2002. Evenemanget blev fort årets höjdpunkt i byn och ordnas fortfarande varje år, under första helgen i augusti.
Lappfjärd korades till Årets By 2004 i Svenska Österbotten

Styrelsen 2024

Ordförande: Madeleine Heir

Vice ordförande: Camilla Ivars

Sekreterare: Angelica Sjögård

Vice sekreterare: Linda Sundell

Kassör: Miia Niemi

Husmor: Hanna Björknäs, Jenna Ekström

Ansvarig för sociala medier: Jenna Ekström, Camilla Ivars

Övriga styrelsemedlemmar: Robert Toivonen, Miika Viljanmaa och Sofia Mitts