Lappfjärds å

Av de sydösterbottniska åarna och älvarna innehar Lappfjärds å en ledande ställning visavi vattenkvaliteten och fiskbeståndet. Tack vare de rikliga grundvattenförekomsterna inom åns nederbördsområde, sand och grusdominerade marker och avsaknaden av kraftverk har Lappfjärds å en artrik fiskstam, med bland annat ett eget harrbestånd och en livskraftig havsörings- och bäcköringsstam. Fiskarterna i ån är sammanlagt tjugofem stycken.

Lappfjärds å får sin början i klara källor och bäckar på Lauhanvuori, som ligger 231 meter över havet och som samtidigt är västra Finlands högsta punkt. Ett flertal bäckar leder ner till huvudfåran som inom Storå kommun heter Isojoki och inom Kristinestads kommun Lappfjärds å. Nederbördsområdet omfattar 1 112 kvadratkilometer och är till 55% skogsbeklätt, medan myrmarkerna täcker knappt 30% av området och odlingsmarkerna drygt 12%. Efter en vindlande sträcka på 75 km mynnar Lappfjärds å ut i havet 20 km söder om Kristinestad.

För den som vill bekanta sig med ån finns det många natursköna ställen att besöka, till exempel Lauhanvuori nationalpark där ån får sin början, de långa och relativt lugna forsavsnitten i Vanhakylä där havsöringarna leker på hösten, Tuimalas vilda och natursköna forssträcka en bit nerströms, Perus fors i Lappfjärd med Storholmen skummande av blommande vitsippor på våren och det fågelrika mynningsområdet där ån förenar sig med havet.

För den som tycker om att ströva omkring i markerna vintertid är de öppna forsavsnitten i ån lockande utflyktsmål. Här vid de öppna forsarna kan man följa utterns spårstämplar eller spana in övervintrande strömstarar som dyker efter nattsländelarver i det ångande vattnet.