Bötombergen

I Lappfjärd, 6 km från riksväg 8, reser sig den österbottniska kustens högsta berg, Bötombergen. Bötombergens enastående terräng är ett spännande utflyktsmål för naturvänner, vandrare, skidåkare, skidåkare, motionärer, historieforskare, bär- och svampplockare osv.

Det karga arvet från senaste istid syns b.l.a. på de vida klapperstensfälten som breder ut sig längs Bötombergen. I Lappfjärd kallas dessa fält djävulsåkrar. Den frodiga naturen, bergsväggarna, ravinerna och lundarna kan i all sin mångfald upplevas under en vandring på några kilometer. Vetskapen om att grottorna i området varit bebodda redan före den senaste istiden gör Bötombergen unik.

På Bötombergen finns en stor växtrikedom med ett flertal sällsynta växter. Bland växterna kan bl a nämnas arter som skogsfru, nattyxne, tibast, skogsolvon och blåsippa. En av  rariteterna är den sibiriska skogsrankan (clematis alpina ssp. Sibirica), i vårt område mera känd som Sipprankan. När Sipprankan upptäcktes på Bötombergen i slutet av 1940-talet var fyndet det första kända i Finland. Däremot förekom den på en plats i Norge, Gudbrandsdalen. På senare tid har Sipprankan påträffats vildväxande på två andra ställen i Finland.

På Bötombergen finns fem märkta vandringsleder. Lederna är från 850 m till 8,5 km långa. Lederna är relativt lätta att vandra, men vyerna som utbreder sig framför vandraren är svindlande