Lappfjärds å

Av de sydösterbottniska åarna och älvarna innehar Lappfjärds å en ledande ställning visavi vattenkvaliteten och fiskbeståndet. Tack vare de rikliga grundvattenförekomsterna inom åns nederbördsområde, sand och grusdominerade marker och avsaknaden av kraftverk har Lappfjärds å en artrik fiskstam, med bland annat ett eget harrbestånd och en livskraftig havsörings- och bäcköringsstam. Fiskarterna i ån är sammanlagt …

Lappfjärds å Läs mer »