Varggrottan

Bötombergen har skrivit om hela Finlands och hela Nordens bosättningshistoria i och med de sensationella fynd som bevisat att området varit.

I Varggrottan har man funnit föremål gjorda av mänskliga varelser samt spår efter lägereldar. Med vetenskapliga metoder har dessa daterats 120.000 år tillbaka. Grottan som i folkmun döpts till Varggrottan, har bebotts av neandertalare för tiotusentals år sedan.

I restaurang Lokalgrottans nedre våning finns en upplevelseutställning över Vargrottan. Utställningen berättar om landskapet samt livet i och omkring Varggrottan 120 000 år sedan. Besökaren får en inblick i klimatväxlingar, områdets flora och fauna och inte minst i neanderthalmänniskans liv och leverne före senaste istid.

Läs mer om varggrottan här: