Tillbaka

Storholmen

Från kraftverksområdet Pärus-Fors leder en gångbro över till den natursköna Storholmen. I medlet och slutet av maj täcks i stort sett hela Storholmen av vitsippor och några veckor senare spricker både hägg och linljekonvalj ut i blom.

 

Storholmen anses också vara ett paradis för sportfiskarna.

storholmen
Storholmen

Storholmen